Μήνυμα του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά

Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου. Σ' αυτή, εκτός των άλλων χρηστικών πληροφοριών για το Δικαστήριο και ανακοινώσεων εν γένει, θα γίνεται παράθεση επίκαιρης και ενδιαφέρουσας νομολογίας του Δικαστηρίου, κάτι που θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική συνεισφορά στο νομικό κόσμο.

Σεπτέμβριος 2012

Ο Πρόεδρος Δημήτριος Καραουλάνης Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.

Τα μέλη Σπυρίδων Χαλκιόπουλος Πρωτοδίκης Δ.Δ.
Φωτεινή Μουσαμά Πρωτοδίκης Δ.Δ.  

        

Πρόσφατη Νομολογία