Μήνυμα της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά

Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου. Σ' αυτή, εκτός των άλλων χρηστικών πληροφοριών για το Δικαστήριο και ανακοινώσεων εν γένει, θα γίνεται παράθεση επίκαιρης και ενδιαφέρουσας νομολογίας του Δικαστηρίου, κάτι που θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική συνεισφορά στο νομικό κόσμο.

Οκτώβριος 2014

Η Πρόεδρος

Αυγερινή Λάσκαρη

Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.

 Τα μέλη :

 Νικούλα Μαρούλη  

 Πρωτοδίκης Δ.Δ.


 Αθανάσιος Σκουρλής

 Πρωτοδίκης Δ.Δ.  

        

Πρόσφατη Νομολογία