Στοιχεία επικοινωνίας δικαστηρίουΔικαστήριο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 210 4110071 info@dprotodikeio-pei.gr

Γραφεία

Πρόεδρος Τριμελούς Συμβουλίου 210 4171767
Γραφείο Προϊσταμένου Διεύθυνσης Γραμματείας 210 4136744
Γραφείου Πρόεδρου 1ου Τμήματος 210 4115926
Γραφείου Πρόεδρου 2ου Τμήματος 210 4135238
Γραφείου Πρόεδρου 3ου Τμήματος 210 4111773
Γραφείου Πρόεδρου 4ου Τμήματος 210 4135579
Γραφείου Πρόεδρου 5ου Τμήματος 210 4119531
Γραφείου Πρόεδρου 6ου Τμήματος 210 4135613
Γραφείου Πρόεδρου 7ου Τμήματος 210 4135639
Γραφείου Πρόεδρου 8ου Τμήματος 210 4135627
Γραφείου Πρόεδρου 9ου Τμήματος 210 4135571
Γραφείου Πρόεδρου 10ου Τμήματος 210 4135571
Γραφείου Πρόεδρου 11ου Τμήματος 210 4134365
Γραφείου Πρόεδρου 12ου Τμήματος 210 4134305
Γραφείο Νομολογίας-Βιβλιοθήκης 210 4135169
Γραφείο Ενδίκων Μέσων 210 4117888
Γραφείο Προσδιορισμού 210 4135741
Γραφείο Γραμματείας-Πρωτοκόλλου-Αρχείου 210 4134546
Γραφείο Λογιστηρίου 210 4134394
Γραφείο Καθαρογραφής 210 4134319

Γραμματείες

1ο ΤΜΗΜΑ 210 4176206
2ο ΤΜΗΜΑ 210 4134314
3ο ΤΜΗΜΑ 210 4136793
4ο ΤΜΗΜΑ 210 4123052
5ο ΤΜΗΜΑ 210 4134460
6ο ΤΜΗΜΑ 210 4178988
7ο ΤΜΗΜΑ 210 4135271
8ο ΤΜΗΜΑ 210 4172908
9ο ΤΜΗΜΑ 210 4134821
10ο ΤΜΗΜΑ 210 4117756
11ο ΤΜΗΜΑ 210 4134396
12ο ΤΜΗΜΑ 210 4134319